VoxWare logo

W dzisiejszej gospodarce magazynowej jednym z kluczowych elementów decydujących o kosztach funkcjonowania centrów dystrybucyjnych jest efektywność pracy oraz koszty związane z nią koszty pracowników magazynowych. Przedsiębiorstwa wdrażające systemy głosowe korzystają ze znacznego zwiększenia efektywności . Przeczytaj więcej, żeby dowiedzieć się dlaczego.

Chodzi o ludzi...

Voice

Wiele organizacji szuka możliwości usprawnienia pracy poprzez standaryzację. Podobnie jak w fabrykach Forda stworzenie uniwersalnego wzoru postępowania powinno według zarządzających podnieść efektywność. Niestety rzeczywistość logistyczna jest zupełnie inna. Dlaczego?

Wiele czynności w centrum dystrybucyjnym jest prowadzone przez pracowników, którzy różnią się między sobą doświadczeniem, motywacją, umiejętnościami, czasem również czynnikiem odróżniającym pracowników jest język którym się posługują. Taki stan rzeczy powoduje, że tylko wzmożona kontrola działań pracowników gwarantuje dużą efektywność pracy liczoną ilością przyjętych/wysłanych paczek, ilością błędów itp.. Kontrola kosztuje, dlatego w ostatnim okresie obserwuje się silny trend w kierunku informatyzacji pracy magazynu. Z naszych obserwacji wynika, że rozwiązanie głosowe jest rozwiązaniem najbardziej intuicyjnym, najłatwiejszym do zastosowania bez względu na różnice pomiędzy pracownikami.

Dlaczego głos?

Voice

Kluczowym aspektem gwarantującym sukces wykorzystania aplikacji głosowej jest sfera softwarowa. Tylko właściwa aplikacja informatyczna instalowana na specjalnych terminalach pozwala na stałą kontrolę pracy poszczególnych magazynierów, posiada elementy usprawniające pracę poszczególnych pracowników oraz mechanizm zapewniający 100% skuteczność przesyłania danych w formie głosowej.

Stała kontrola pracy poszczególnych magazynierów:

System głosowy pozwala na stałą kontrolę pracy wykonywanej przez pracowników, łącząc wiedzę pracownika, wiedzę o procesach biznesowych, stały dostęp do systemu WMS oraz podgląd bieżących wydarzeń w magazynie w celu optymalizacji zadań wykonywanych przez magazynierów. Typowe korzyści z wykorzystania głosu:

  • zadania są przydzielane tylko określonym, upoważnionym do ich wykonania pracownikom
  • błędy są stwierdzane poprzez interaktywne dialogi, i korygowane w najbardziej optymalnym czasie
  • istnieje możliwość aktywacji interaktywnego szkolenia i pomocy w celu pomocy operatorowi w kryzysowych momentach

System stałej kontroli umożliwia lepszy nadzór nad pojedynczymi pracownikami, łatwiejszą komunikację i szybszą realizację zadań.

Elementy usprawniające pracę poszczególnych pracowników

Voice

Istnieje wiele narzędzi usprawniających produktywność , jednak bardzo często nie biorą one pod uwagę różnic pomiędzy pracownikami zaangażowanymi w procesach biznesowych. Technologia głosowa rozwiązuje ten problem adaptując narzędzia do podnoszenia efektywności do poszczególnych pracowników. Przykładem takiego rozwiązania jest samoczynne przejście systemu głosowego w tryb ekspercki umożliwiający stosowanie skrótów podczas pracy lub przekazywanie pracownikom o większym doświadczeniu większej ilości zadań.

100% skuteczność komunikacji opartej o głos

Istnieje wiele systemów przekazywania i przekształcania głosu, jednak niewiele z nich może działać w głośnych środowiskach magazynowych. System Voxware działe perfekcyjnie, niezależnie od natężenia hałasu powodowanego przez operacje magazynowe. Nasze rozwiązanie gwarantuje 100% skuteczność w obsługi głosowej.

Voxware: zwiększaj korzyści:

Każdego dnia tysiące pracowników korzysta z rozwiązań Voxware. Nasza firma jest autoryzowanym przedstawicielem Voxware w Polsce. Proponujemy rozwiązania zintegrowane, współdziałające z systemami WMS znajdującymi się w naszej ofercie, jak i integrację z narzędziami innych producentów.